Dr. Öğr. Üyesi OSMAN NEDİM YEKTAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi OSMAN NEDİM YEKTAR

T: (0282) 250 4913

M onyektar@nku.edu.tr

W onyektar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2009-2014
Tez: Hz. Peygamber´in suça ve suçluya bakışı (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2000-2002
Tez: Kalem ve Müddesir surelerinde cehenneme götüren ameller (2002)
Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2014-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - HADİS ANABİLİM DALI
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
UZMAN VAİZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013-2015
Vaiz DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2004-2013
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Hadis
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YEKTAR O. N., AYNÎ’NİN HADÎS ALANINDA BABERTÎ’YE YÖNELTTİĞİ BAZI ELEŞTİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION AYNÎ’S OF SOME CRITICISMS DIRECTED AT BABERTÎ IN THE HADITH, T urkish S tudies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 11, pp. 499-514, 2016.
Özgün Makale ULAKBİM EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google AcademicAcademic Search™ product familyAcademic Search™ Alumni product familyAdvanced Placement SourceAlt-HealthWatchAPICE
2. YEKTAR O. N., AYNİ´NİN MERĞİNÂNİ´YE YÖNELİK HADİS ALANINDAKİ BAZI ELEŞTİRİLERİ, İSLAMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol. 27, pp. 90-102, 2016.
Özgün Makale İSAM (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi) Münich Bavarian State Library DBIS (Datenbank-Infosystem)Münich Bavarian State Library EZB (Electronic Journals Library) Münich Bavarian State Library EZB (Electronic Journals Library) Erişim Linki
3. YEKTAR O. N., Hz Peygamber in Kullandığı Biz Duygusu Bağlamında Birleştiriciliği, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol. 20, pp. 289-308, 2016.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YEKTAR O. N., HADÎS RİVAYETLERİ VE HZ. PEYGAMBER’İN ŞİİRE BAKIŞI- Hadiths and Prophet’s Poetry Perspective, EKEV AKADEMİ DERDİSİ, ss. 405-432, 2016.
Özgün Makale EBCO-RESEARC DATABASES-İSAM
2. YEKTAR O. N., Cahi̇li̇ye Dönemi̇nden Sonra Sahâbe Şi̇i̇ri̇ni̇n Rolü, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 19, ss. 223-241, 2015.
Özgün Makale 1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX (Kabul Tarihi: 08/08/2015)4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)5. DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ) (Kabul Tarihi: 17/12/20156. İSAM İLAHİYAT MAKALELERİ VERİ TABANI (1996- -)7. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)8. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 25/03/2016) 2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX (Kabul Tarihi: 08/08/2015)4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)5. DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ) (Kabul Tarihi: 17/12/20156. İSAM İLAHİYAT MAKALELERİ VERİ TABANI (1996- -)7. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)8. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 25/03/2016) 4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)5. DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ) (Kabul Tarihi: 17/12/2015 6. İSAM İLAHİYAT MAKALELERİ VERİ TABANI (1996- -)7. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -) 7. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)8. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 25/03/2016) 8. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 25/03/2016)
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YEKTAR O. N., AYNδNİN HADİS USULÜ´NÜ ELE ALIŞI -el-Binâye fî-Şerhi´l-Hidâye Örneğinde-, Yayın Yeri: YÜZAKI YAYINCILIK, Editör: Mustafa KÜÇÜKAŞÇI, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YEKTAR O. N., TRAFİK İLE İLGİLİ NEBEVİ USÜLLER, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ULUSAL DİN VE TRAFİK SEMPOZYUMU (07.09.2016-09.09.2016).
Tam metin bildiri
Üyelikler
TC. Milli Eğitim Bak. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müd. Hutbe Okuma Yarışması İl Finali, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2015.
ÖSYM Soru Hazırlama Komisyon Üyeliği (TC. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Yeterlik Sınavı), Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2014.
TC. Milli Eğitim Bak. Kur´an´ı Güzel Okuma Bölge Finali Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2014.
Ku´an-ı Kerim´i güzel okuma yarışmaları, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-2014.
TC. Geyve Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü Atama Komisyon Başkanlık ve Üyelikleri, Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2006.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
ÖSYM SORU HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI, Yer:Ankara Öğretmenevi, 22.11.2014-23.11.2014.